Utbildning

Lunds universitet 1992-1999

Kurser vid Lunds universitet

  • 80p Medie- & kommunikationsvetenskap
  • 40p Statsvetenskap
  • 60p Informatik
  • 80p juridik (mestadels civilrätt, straffrätt och processrätt)

Andra kurser av relevans 2003-2005

Olika påbyggnadsutbildningar och kompetensutvecklingskurser

  • Kurs i grafisk produktion, ETC-akademin (2003).
  • Skriva för webben, ETC-akademin (2003)
  • Säljande ord – copywriting, Folkuniversitet (2005)

Expertis

Kort sammanfattning av mina expertisområden och specialiteter.

Politisk kommunikation Politisk kommunikation, med särskild inriktning på påverkansarbete.
Webbproduktion Arkitektur, processledning och implementering av webbplatser byggda med öppna standarder.
Vetenskapskommunikation och outreach Kommunikation och popularisering av forskningsresultat och akademisk verksamhet.
Bibliometri Utvärdering och beräkning av vetenskaplig impact.
Orginalproduktion Från idé till design och originalframställning
Projektledning Allmän erfarenhet som projektledare
Utbildningssektorn Mångårig erfarenhet med mycket god inblick i den svenska högskolesektorn
CMS WordPress
Programvara Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, InDesign, OmniGraffle, Microsoft Office et cetera.

Färdigheter

Web

HTML, CSS, CMS (WordPress, PoloPoly, SiteVision, EpiServer)

Språk

Svenska och engelska flytande. Grundläggande tyska, franska och danska

Arbetslivserfarenhet

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Projektkommunikatör 1805-1904

Stockholms Universitet

Informationsansvarig, Stressforskningsinstitutet 1208-1804

Informationsansvarig för Stressforskningsinstitutet med ansvar för kommunikation av vetenskap, presskontakter, webb, omvärldsbevakning och originalproduktion. Ansvarig bibliometriker för institutet. Koordinator för FORTE Excellenscentrum Stockholm Stress Center. Konferensansvarig för ett flertal konferenser, flera i en internationell miljö. Utvecklare av flera webbplatser med Wordpress som CMS.

Karolinska Institutet

Programkoordinator 1001-1208

Administrativt ansvarig för logopedprogrammet, audionomprogrammet samt barnmorskeprogrammet vid Karolinska Institutet. Periodvis även funktion som webredaktör med ansvar för samtliga webbar kopplade till KIs utbildningsprogram.

Utredare/handläggare 0901-0912

Utredare och handläggare för utbildningsrelaterade frågor kopplade till utbildningsformalia, Bolognaprocessen och examensarbeten.

Projektledare, Linné Center DBRM (Developmental Biology for Regenerative Medicine) 0810-0901

Projektledare för utvecklingsprojekt och outreachprojekt för att sprida forskningsresultat till allmänheten.

Webredaktör/informationsarkitekt0701-0809

Webredaktöransvar för de delar av KI:s hemsida som riktar sig mot grundutbildningsstudenter & lärare. Informationsarkitektansvar för samma delar. Kvalitetsgranskningsprojekt med avseende på informationsstruktur. Upphandling, beställning, arkitektur och implementering av ny webbplats, www.include.nu

Sveriges Förenade Studentkårer

Informationsansvarig0208-0612

Operativt ansvarig för organisationens interna & externa kommunikation, den strategiska planeringen av SFS opinionsbildande påverkansarbete. Totalansvar för organisationens hemsida, www.sfs.se. I det operativa arbetet ingår bland annat veckoutskick, internt kommunikationsmaterial och samtligt externt kommunikations- & kampanjmaterial.

Malmö kommun

Lärarvikarie, flera av Malmös grundskolor och gymnasieskolor0108-0206

”Springvikarie” i ett flertal ämnen på flera av Malmös skolor.

Lärare, Berga grundskola0008-0107

Högstadielärare i matematik, kemi, historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap. Klassföreståndare för en niondeklass. Heltidsanställd vikare under ett helt läsår.

Lunds universitets studentkårer

Vice ordförande9907-0006

Heltidsarvoderad vice ordförande för Lunds universitets studentkårer. Ansvar för studiesociala frågor, internationella frågor samt ekonomi. Visst arbetsgivaransvar (en anställd tjänsteman). Mandatperiod under verksamhetsåret 99/00.

Andra erfarenheter

Andra erfarenheter av relevans.

Informationskonsult Informationskonsult i det egna företaget Politburo, flera uppdrag under 2008-2013
Webbredaktör Feministiskt Initiativ (0606-0611)(0805-0904)
Ledamot Socialnämnden i Lund (0104-0212)
Styrelseledamot Kommunpartiet Studenterna Lund (9804 - 9811, 9906-0306)
Kampanjansvarig Kommunpartiet Studenterna Lund (9804 - 0306)
Informationsansvarig Lunds samhällsvetarkår (9710 - 9906)

Kontakta mig

Johan Nilsson