Pages Menu
Categories Menu
Vetenskapskommunikation

Vetenskapskommunikation

Att sprida sin kunskap till samhället är en viktig del av akademins verksamhet. Vi har stor erfarenhet av att kommunicera vetenskapliga resultat och kan hjälpa dig med popularisering av komplex forskning. Vi har också goda kanaler till så väl forskare som vetenskapsjournalister för ett effektivt utbyte av information peer-to-peer inom forskningssfären.